تصفیه آب خانگی

 • RO-116

  • مجموعه اي كامل از يك سيستم اسمز معكوس با طراحي زيبا

  • مجهز به مخزن 12ليتري

  • مجهز به شش فيلتر پر قدرت

  • ظرفیت تصفیه 200 لیتر آب در شبانه روز

  • ساخته شده از موادFood Grade

  • دقت فیلتراسیون تا 0.0001 میلی متر

  • حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیترات و آلکان های کلردار

  • دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت آمریکا (NSF)

  • 30ماه گارانتی و خدمات مادام العمر شرکت آتیه کاوش افتخار

 • RO-815

  • مجموعه اي كامل از يك سيستم اسمز معكوس با طراحي زيبا
  • مجهز به مخزن 12 لیتری
  • مجهز به 6 فیلتر پر قدرت
  • ظرفیت تصفیه 200 لیتر آب در شبانه روز
  • ساخته شده از مواد Food Gradeکه هیچ گونه واکنشی با آب نمی دهند.
  • دقت فیلتراسیون تا 0.0001 میلی متر
  • حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیترات و آلکان های کلردار
  • دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت آمریکا NSF
  • مجهز به گیج فشار سنج نمایش دهنده فشار آب درون سیستم
  • 30ماه گارانتی و خدمات مادام العمر شرکت آتیه کاوش افتخار
 • ROC-101

  • مجموعه اي كامل از يك سيستم اسمز معكوس با طراحي زيبا
  • مجهز به مخزن 6 ليتري تعبيه شده در داخل دستگاه
  • بدنه ساخته شده از مرغوبترين نوع پلاستيكABS
  • مجهز به فيلترهای پر قدرت Inlineبا عمر طولاني
  • ظرفیت تصفیه 200 لیتر آب در شبانه روز
  • ساخته شده از مواد Food Gradeکه هیچ گونه واکنشی با آب نمی دهند.
  • دقت فیلتراسیون تا 0.0001 میلی متر
  • حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیترات و آلکان های کلردار
  • دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت آمریکا NSF
  • مجهز به چراغ نشان دهنده فعالیت دستگاه
  •  ابعاد: 42*24*43 سانتی متر
  •  30ماه گارانتی و خدمات مادام العمر
 • ROC-189

  • مجموعه اي كامل از يك سيستم اسمز معكوس با طراحي زيبا
  • مجهز به مخزن 6 ليتري تعبيه شده در داخل دستگاه
  • بدنه ساخته شده از مرغوبترين نوع پلاستيكABS
  • مجهز به فيلترهای پر قدرت Inlineبا عمر طولاني
  • ظرفیت تصفیه 200 لیتر آب در شبانه روز
  • ساخته شده از مواد Food Gradeکه هیچ گونه واکنشی با آب نمی دهند.
  • دقت فیلتراسیون تا 0.0001 میلی متر
  • حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیترات و آلکان های کلردار
  • دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت آمریکا NSF
  • مجهز به چراغ نشان دهنده فعالیت دستگاه
  • ابعاد: 42*24*43 سانتی متر
  • 30ماه گارانتی و خدمات مادام العمر
 • ROF-700

  • مجموعه اي كامل از يك سيستم اسمز معكوس با طراحي زيبا
  • مجهز به مخزن 6 ليتري تعبيه شده در داخل دستگاه
  • بدنه ساخته شده از مرغوبترين نوع پلاستيكABS
  • مجهز به فيلترهای پر قدرت Inlineبا عمر طولاني
  • ظرفیت تصفیه 200 لیتر آب در شبانه روز
  • ساخته شده از مواد Food Gradeکه هیچ گونه واکنشی با آب نمی دهند.
  • دقت فیلتراسیون تا 0.0001 میلی متر
  • حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیترات و آلکان های کلردار
  • دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت آمریکا NSF
  • مجهز به چراغ نشان دهنده فعالیت دستگاه
  • ابعاد: 42*24*43 سانتی متر
  • حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیترات و آلکان های کلردار

  • دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت آمریکا NSF

  • 30ماه گارانتی و خدمات مادام العمر
 • ROF-710

  • مجموعه اي كامل از يك سيستم اسمز معكوس با طراحي زيبا

  • مجهز به مخزن 12ليتري

  • مجهز به شش فيلتر پر قدرت

  • ظرفیت تصفیه 200 لیتر آب در شبانه روز

  • ساخته شده از موادFood Grade

  • دقت فیلتراسیون تا 0.0001 میلی متر

  • حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیترات و آلکان های کلردار

  • دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت آمریکا (NSF)

  • 30ماه گارانتی و خدمات مادام العمر شرکت آتیه کاوش افتخار

 • ROF-808

  • مجموعه اي كامل از يك سيستم اسمز معكوس با طراحي زيبا

  • مجهز به مخزن 12 ليتري تعبيه شده در کناردستگاه

  • بدنه ساخته شده از مرغوبترين نوع پلاستيكABS

  • مجهز به فيلترهای پر قدرت Inlineبا عمر طولاني

  • ظرفیت تصفیه 200 لیتر آب در شبانه روز

  • ساخته شده از مواد Food Gradeکه هیچ گونه واکنشی با آب نمی دهند.

  • دقت فیلتراسیون تا 0.0001 میلی متر

  • حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیترات و آلکان های کلردار

  • دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت آمریکا NSF

  • مجهز به چراغ نشان دهنده فعالیت دستگاه

  • ابعاد: 42*24*43 سانتی متر

  • 30ماه گارانتی و خدمات مادام العمر

 • ROQ-3815

  • سیستم تصفیه آب اسمز معکوس با پمپ تقویت کننده و فیلتر های با قابلیت تعویض سریع

  فیلترها:

  • فیلتر اول: پلی پروپیلن برای حذف رسوبات و آلودگی های آب با ضخامت 10 میکرون
  • فیلتر دوم: کربن فعال دانه ای
  • فیلتر سوم: فیلتر پلی پروپیلن برای حذف ذرات و آلودگی ها با ضخامت 1 میکرون
  • فیلتر ممبران: ممبران 50 گالن ایزی ول
  • فیلتر بعد از کربن: فیلتر در خط کربن فعال دانه ای
  • فیلتر مواد معدنی